Individuele coaching

Tijdens het traject ga ik gedurende een periode met jouw kind aan de slag. Thema’s die aan bod kunnen komen: weinig zelfvertrouwen, minder leuke gedachten, onzekerheid, faalangst, gevoelens, tot rust komen en talenten. 

Waar we samen aan werken hangt af van jullie hulpvraag en persoonlijke situatie. Elk kind en elke hulpvraag is anders. Een traject wordt daarom ook op jullie wensen en behoeftes afgestemd. Wel hou ik steeds rekening met wat jouw kind wil. Hij of zij staat centraal

Het hele proces lang ben ik er voor jou en jouw kind. Hopelijk heeft jouw kind na afloop een gezonde dosis zelfvertrouwen om in te zetten.

Kennismakingsgesprek - gratis

Contact opnemen kan via mail of telefoon. We bespreken kort jullie hulpvraag en ik vertel jullie wat jullie wel en niet kunnen verwachten. Ook vragen kunnen gesteld worden. Jullie beslissen of we een eerste gesprek inplannen. 

Voorafgaand aan dit gesprek krijgen jullie een vragenlijst. Deze vullen jullie in en ontvang ik graag terug. Nadien leggen we een datum vast voor een eerste gesprek.

Oriëntatiegesprek - 65 euro

Tijdens het oriëntatiegesprek wordt de vragenlijst besproken, leer ik jullie verhaal kennen en worden verwachtingen opgesteld. Jullie hulpvraag proberen we samen duidelijk te krijgen. Ook alle praktische zaken komen aan bod.

Natuurlijk kunnen er ook dan nog vragen gesteld worden.

Nadien wordt er een voorstel tot coaching gedaan.

Traject - vanaf 325 euro

Wat zit er allemaal in dit traject¹?

Individuele coaching kind

Vertrekkend vanuit de talenten van jouw kind gaan we actief en creatief aan de slag met de hulpvraag. Minstens vier sessies per traject.

Tussentijds oudergesprek²

We evalueren de coaching en sturen bij waar nodig. Jullie kunnen vragen stellen of bezorgdheden uiten. Ik help jullie op gang waar nodig.

Eindevaluatie

We evalueren de coaching, bekijken of er al dan niet een vervolg nodig is en op welke manier. Als dit niet nodig is, ronden we het traject af.

Extra's

Materialen
Tussentijds contact via e-mail

¹Dit is de basis van een traject. Aan de hand van jullie hulpvraag, wensen en behoeften maken we een traject op maat en worden er dus coachings, gesprekken en/of evaluaties toegevoegd zodat we eindigen met een persoonlijk afgestemd traject. 

²Vanaf 6 sessies. Bij 4 of 5 sessies houden we enkel een eindevaluatie.

Is er naar aanleiding van jullie hulpvraag nood aan een ander traject op maat of aan coaching per uur, dan is dat mogelijk.